Dzięki długoletniemu doświadczeniu i stałemu monitorowaniu rynku doskonale orientujemy się w sytuacji rynkowej, mamy pełen przegląd aktualnych cen oraz ofert różnych dostawców gazu.Analizujemy trendy rynkowe w zakresie dostępności gazu oraz cen hurtowych. Dzięki temu potrafimy doradzić w zakresie doboru i wdrożenia strategii zakupowej LPG.

Zakładamy grupę zakupową gazu płynnego do zbiorników, przez co korzystamy z większej siły  nabywczej dużej grupy klientów . Mogą do niej należeć klienci z własnym zbiornikiem na gaz

Prowadzimy negocjacje z kilkoma dostawcami gazu:

Scalając klientów z własnymi zbiornikami , wynegocjujemy  najkorzystniejsze  warunki cenowe dla moich klientów

Image

Oferta dla klientów z dzierżawionym zbiornikiem od dostawców gazu :

Jeśli masz wrażenie, że płacisz za drogo za gaz lub za dzierżawę, mamy dla Ciebie ofertę wymiany zbiornika na własny .

Korzyści  :

- zawsze niska cena gazu, możliwość negocjacji z kilkoma dostawcami
 - brak kosztów dzierżawy
- możliwość odsprzedaży zbiornika

Wcześniej dokonamy :

  • weryfikacji aktualnego stanu związanego z zakupami gazu płynnego – zapotrzebowania, obowiązujących warunków zakupowych w tym umowy oraz cen,
  • na podstawie cen i ilości rocznych zakupów gazu – policzymy opłacalność wymiany zbiornika
  • przygotowania propozycji umożliwiających obniżenie wydatków na gaz płynny  
  • wdrożenia wybranego wspólnie rozwiązania, w tym także reprezentowania Klienta w rozmowach z aktualnymi dostawcami gazu

Dzięki naszej ofercie dowiesz się czy jest możliwe ograniczenie wydatków na gaz płynny przez Ciebie oraz w jaki sposób można te oszczędności zrealizować.

 Korporacje dzierżawiąc zbiorniki stosują różne rozwiązania, mające głównie na celu :

- uzależnienie klienta od kupna ich gazu po odpowiednio wysokich cenach.
- montowanie urządzeń zdalnych na poziomowskazach – powiadamiających o bieżącym stanie napełnienia
- stosowanie telemetrii - płatność za gaz zużyty - to najbardziej zaawansowana forma uzależnienia od dostawcy  
- skorzystanie z rabatów na wykonanie instalacji wiąże się z koniecznością wykupienia  określonej ilości gazu  w trakcie użytkowania zbiornika, a cena gazu  jest dyktowana przez dostawcę ( w takim przypadku limity ustalane przez  dostawców są  tak wysokie, że mało komu udaje się wykupić taką ilość gazu nawet przez okres 10 lat)

 Cena gazu  w marcu 2020 r  wynosiła  około  1,20  pln brutto  za 1 litr, a w tym czasie korporacje  sprzedawały gaz dla swoich klientów ( dzierżawiony zbiornik ) po cenie  nawet  powyżej 3 - 4 zł za litr brutto.

 

Dlaczego warto uniezależnić się od dostawców gazu?

Uniezależnienie się od dostawców gazu ma wiele korzyści. Pozwala kontrolować koszty dostawy i uniknąć niepotrzebnych podwyżek cen, które mogą być wprowadzone przez dostawców gazu. Inwestycja we własne źródła ciepła oznacza, że nie trzeba polegać na dostawcach zewnętrznych, co daje większą stabilność i pewność w zakresie dostępności i jakości gazu. Ogrzewanie LPG pozwala działać w sposób bardziej niezależny i samodzielny.

Montaż podziemnego lub naziemnego zbiornika na własnej posesji pozwala na większe bezpieczeństwo energetyczne. Nie musisz bowiem polegać na dostawcach zewnętrznych, co może być szczególnie ważne w przypadku niepewnych sytuacji politycznych lub kryzysów energetycznych w kraju i na świecie. Uniezależnienie się od dostawców gazu pozwala też na większą kontrolę nad procesem wydobycia, przetwarzania i transportu paliwa opałowego, co może pomóc w ochronie środowiska, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Warto jednak pamiętać, że rozwiązanie to może wymagać inwestycji i poniesienia kosztów związanych z wydobyciem, przetwarzaniem i magazynowaniem.