Zapewniamy kompleksowe wykonanie instalacji gazowej od projektu, aż po odbiór końcowy. Dbając o Twój komfort oraz ceniąc czas, dokonujemy wszelkich formalności związanych z wykonaniem instalacji ogrzewania na gaz płynny Przygotowujemy pełną dokumentację techniczną oraz uzyskujemy wszelkie pozwolenia konieczne do uzyskania legalizacji całości instalacji. Poza sprzedażą zbiorników, dostawą ich do klienta oraz wykonaniem montażu zbiornika gazowego w ramach usługi wykonania instalacji na zewnątrz budynku oferujemy także:

 • doradztwo w zakresie wyznaczenia właściwego miejsca pod zbiornik;
 • wykonanie kompletnego projektu technicznego;
 • dostawę prefabrykowanej płyty fundamentowej pod zbiornik;
 • wykonanie instalacji gazowej od zbiornika do ściany budynku;
 • wykonanie wykopów pod instalację gazową;
 • przeprowadzenie prób szczelności oraz odbiorów instalacji niezbędnych do jej uruchomienia.

Specjalizujemy się zarówno w wykonywaniu instalacji poprowadzonej na zewnątrz budynku, jak i w jego wnętrzu. Klientom doradzamy też w wyborze odpowiedniego kotła gazowego oraz ergonomicznego rozmieszczenia systemu grzewczego w budynku mieszkalnym. Cechują nas profesjonalizm, wysoka jakość wykonywanych usług oraz terminowość wykonywania prac, których się podejmujemy.

Montaż zbiornika gazowego zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań, ale w większości przypadków proces ten składa się z kilku etapów:

 • wybór miejsca montażu: zbiornik na gaz propan powinien być zainstalowany na płaskim i stabilnym gruncie, który jest odporny na wpływy atmosferyczne. Wymagane jest również zachowanie określonych odległości od innych budynków i źródeł ciepła,
 • przygotowanie terenu: miejsce montażu zbiornika gazowego powinno być odpowiednio przygotowane. Może to obejmować usunięcie roślinności, wykonanie wykopu, stworzenie betonowej podkładki i ustawienie podpór,
 • montaż zbiornika: produkt jest zazwyczaj montowany za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak dźwigi lub podnośniki. Następnie zbiornik jest przymocowywany do podpór lub betonowej podkładki,
 • podłączenie zbiornika do instalacji: po zainstalowaniu zbiornika, następuje podłączenie rur przewodzących do instalacji gazu w budynku. Wszystkie połączenia powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem szczelności,
 • przegląd i certyfikacja: po zakończeniu montażu zbiornika gazowego, cała instalacja musi przejść przegląd i certyfikację przez odpowiednie instytucje, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy lub Urząd Dozoru Technicznego.

Ważne jest, aby montaż zbiornika był przeprowadzony przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Stosujemy się do wszystkich zasad bezpieczeństwa i zatrudniamy pracowników, którzy przeszli odpowiednie szkolenia. Zaufaj specjalistom.