Jakie standardy musi spełniać zbiornik na gaz płynny propan?

Korzystanie z gazu płynnego (LPG) jest powszechne w wielu zastosowaniach. Jest on używany jako paliwo do silników spalinowych w samochodach osobowych i dostawczych, a także w wózkach widłowych oraz wielu maszynach rolniczych i budowlanych. Stosuje się go również w przemyśle, gdzie służy przy różnych procesach technologicznych jako źródło energii lub surowiec do produkcji. Niezwykle często jest on też wybierany do ogrzewania budynków, na terenach, które nie są zgazyfikowane i gaz ziemny pozostaje niedostępny. Chcąc używać go w ten sposób, trzeba jednak posiadać odpowiedni zbiorniki na gaz propan. W zachodniopomorskim ich dystrybucją i montażem zajmuje się firma Org-Eko Barlinek. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o zbiornikach na LPG i sprawdźmy, jakie są wobec nich wymagania.

Rodzaje zbiorników na gaz

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania LPG są wykonywane w formie cylindrycznej i mogą być dostosowane do montażu naziemnego bądź podziemnego. W przypadku zbiorników naziemnych wymagane jest zachowanie większych odległości od budynków, lecz zakup i instalacja będzie tańsza. Zbiorniki podziemne mogą znaleźć się bliżej i nie wymagają budowy ściany oddzielenia ppoż., lecz są droższe, a ich montaż będzie bardziej złożony. Zbiorniki są też dostępne w różnych pojemnościach. W przypadku najmniejszych będzie to 2700 litrów. Większe mieszczą 4850 lub 6400 litrów.

Jakie są wymogi wobec zbiorników na LPG?

Zbiorniki na LPG muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12542:2021-01 „Wyposażenie i osprzęt do LPG. Stalowe spawane stacjonarne walcowe zbiorniki ciśnieniowe, produkowane seryjnie do magazynowania skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności nie większej niż 13 m³. Projektowanie i wytwarzanie”, a także PN-EN 13445-5:2021-10 „Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe. Kontrola i badania”. Muszą też mieć dopuszczenie UDT oraz przechodzić okresowo rewizję zewnętrzną i wewnętrzną oraz próbę ciśnieniową.


Drukuj