Gaz płynny – charakterystyka, zastosowanie, bezpieczeństwo

Gaz należy do paliw, które są bardzo wydajne, jeżeli chodzi o możliwości pozyskiwania energii, a przy tym stosunkowo łatwe do wykorzystania, przechowywania oraz transportu. Poza popularnym gazem ziemnym będącym mieszanką, w której głównym składnikiem pozostaje metan, szeroko wykorzystywane jest również LPG (Liquefied Petroleum Gas). Sprawdza się ono zarówno w transporcie, jak i zastosowaniach grzewczych, zwłaszcza tam, gdzie nie istnieje rozbudowana infrastruktura przesyłowa. Korzystanie z gazu płynnego oznacza jednak konieczność montażu zbiornika gazowego. Przekonajmy się, jakie są właściwości LPG i jak można go przechowywać.

Czym jest gaz płynny?

Gaz płynny jest mieszaniną kilku podstawowych składników. Tworzą go przede wszystkim połączone w odpowiednich proporcjach propan i butan. Ich stosunek zależy od pory roku, co wynika z konieczności dopasowania prężności par, która ulega zmniejszeniu w niskich temperaturach, powodując mniej efektywne spalanie. W gazie oferowanym latem na 8 części butanu przypadają 2 części propanu, a zimą stosunek ten wynosi 6 części butanu na 4 części propanu. W LPG znajdują się również izobutan oraz n-butany. Często zawiera on ponadto pewne ilości etanu, metanu, etylenu, a także butenów – butenu-1, trans-butenu-2, cis-butenu-2 i izobutenu. Cechą charakterystyczną płynnej mieszanki propanu i butanu jest jego wysoka wartość opałowa, sięgającą 50 MJ/kg.

Jak magazynować LPG?

Gaz płynny na własne potrzeby jest gromadzony w przeznaczonych do tego stalowych zbiornikach o podwójnym płaszczu, stanowiącym ochronę przed ryzykiem wycieku. W zależności od potrzeb można zdecydować się na zbiornik naziemny lub podziemny. Zbiorniki naziemne wymagają budowy specjalnej ściany oddzielenia przeciwpożarowego i muszą być instalowane w większej odległości od budynków. Zbiorniki podziemne są droższe, lecz można je umieszczać bliżej domów lub obiektów użytkowych, a także granicy działki.


Drukuj