Czy ogrzewanie gazem płynnym się opłaca?

Wybór systemu grzewczego przesądza o tym, jak wysokie będą wydatki na utrzymanie budynku, gdyż ceny pozyskiwania energii są największą pozycją na liście wydatków. Ma również decydujące znaczenie dla komfortu, bo różne rozwiązania będą wymagały zupełnie innej ilości czynności obsługowych. Warto też pamiętać, że rodzaj zastosowanej instalacji będzie determinował skalę emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń oraz warunkował otrzymanie ulgi termomodernizacyjnej. Znakomite wyniki we wszystkich tych obszarach można uzyskać dzięki montażowi zbiornika gazowego i założeniu odpowiedniego kotła. Przekonaj się, co można dzięki temu zyskać i sprawdź, jakie są w tym zakresie możliwości.

Dlaczego warto korzystać z gazu do ogrzewana?

Gaz płynny nazywany skrótem LPG (Liquefied Petroleum Gas) to mieszanka propanu i butanu w różnych proporcjach uzależnionych od pory roku i panujących temperatur, która wyróżnia się swoją wysoką kalorycznością, a tym samym znacznymi ilościami ciepła, jakie da się z niej uzyskać podczas spalania. LPG można użytkować w wydajnych kotłach gazowych, w tym modelach kondensacyjnych, które odbierają też ciepło z procesu skraplania znajdującej się w powstających spalinach wody. Ich najważniejszymi zaletami jest bezobsługowość oraz korzystny stosunek ilości generowanej energii do ceny zakupu gazu. LPG można używać wszędzie tam, gdzie nie ma infrastruktury przesyłowej do gazu ziemnego, zyskując podobną wygodę przy akceptowalnym poziomie wydatków.

Co jest potrzebne do korzystania z LPG?

Poza kotłem gazowym i właściwie wyposażoną kotłownią do korzystania z LPG niezbędny będzie również odpowiedni zbiornik. W zależności od rozmiarów działki i jej planowanego sposobu zagospodarowania można zdecydować się na tańszy zbiornik naziemny lub nieco droższy podziemny.


Drukuj